top of page
MVA191003-178-Edit RAW 2048px.jpg

Obținere privilegii de zbor acrobatic nivel elementar şi avansat

Cerinţele de admitere la curs:

 • deținerea licenței de planor SPL

 • deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu partea MED

 • deținerea unui Certificat General Operator Radiotelefonist

 • să fi efectuat cel puţin 30 de ore de zbor sau 120 de lansări ca PIC pe planoare

 • copie după cartea de identitate

În ce constă cursul?

1. Cursul teoretic pentru obținere constă în parcurgerea în minim 11 ore de teorie, durata medie fiind de 2 zile.

2. Pregătirea practică pentru obținere constă în efectuarea a minim 12 zboruri penru nivelul elementar şi minim 12 zboruri pentru nivelul avansat. După finalizarea nivelului elementar, trecerea la nivelul avansat se efectuează în baza unui zbor de evaluare. La finalul pregătirii nivelului avansat, se obţin privilegiile de zbor acrobatic avansat.

Unde se poate face cursul?

 

Cursul este disponibil în următoarele locaţii:

 • Baia Mare;

 • Braşov;

 • Bucureşti;

 • Craiova,

 • Cluj,

 • Deva,

 • Iași;

 • Piteşti;

 • Suceava;

 • Tîrgu Mureș.

Când se poate începe cursul?

 

Cursurile teoretice pot începe oricând la solicitare, pregătirea practică în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Tarife

11 ore de teorie (4 EURO/oră)

44 EURO

minim 3 ore zbor (76 EURO/oră)

228 EURO - nivel elementar

minim 12 lansări la avion (aprox 2 ore zbor avion) (213 EURO/oră)

426 EURO - nivel elementar

minim 3 ore zbor (76 EURO/oră)

228 EURO - nivel avansat

minim 12 lansări la avion (aprox 2 ore zbor avion) (213 EURO/oră)

426 EURO - nivel avansat

TOTAL 1352 EURO

bottom of page