top of page

Obținere certificat operator radiotelefonsit

Certificatul General de Operator Radiotelefonist este actul administrativ prin care Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații atribuie persoanelor fizice dreptul de a opera stații de radiocomunicații de aeronavă sau stațiile aeronautice de sol.

Obținerea/reînnoirea Certificatului General de Operator Radiotelefonist

Cerinţele de admitere la curs în vederea obținerii/reînnoirii Certificatului General de Operator Radiotelefonist:

- minim cursuri gimnaziale

În ce constă cursul?
Constă în pregătirea teoretică prin parcurgerea a 3 materii în 5 zile consecutiv cu susținerea examenului final în a 6-a zi:

- Regulamente interne și internaționale de radiocomunicații

- Proceduri și trafic aeronautic specifice

- Limba engleză – frazeologie standard aeronautică

În ce constă examinarea?
Într-un test grilă din cele trei materii predate (cu 30/15/10 întrebări)

Ce documente sunt necesare? Candidații pentru obținerea/reînnoirea certificatelor vor depune o cerere tip de înscriere la examen însoțită de următoarele documente:

- copie carte identitate sau carte de rezidență / certificat de înregistrare / pașaport pentru cetățenii străini

- copie adeverință de absolvire al cursului de operator stații de radiocomunicații

Unde se poate face cursul?
Cursul este disponibil în toate aerocluburile teritoriale și la sediul Aeroclubului României.

Când se poate începe cursul?
Din motive organizatorice cursurile teoretice încep în urma solicitării acestora de către comandanții de aeroclub teritorial, în funcție de solicitări și disponibilitatea lectorilor și examinatorilor.

Costul cursului?

- 154 EURO

Prelungirea valabilității Certificatului General de Operator Radiotelefonist

Cerinţele de admitere la curs în vederea prelungirii valabilității Certificatului General de Operator Radiotelefonist:

- să dețină certificat radio în termen de valabilitate

În ce constă cursul?
Constă în pregătirea teoretică prin parcurgerea materiei ”Regulamente interne și internaționale de radiocomunicații” cu susținerea examenului final într-o singură zi (în 7 ore).

În ce constă examinarea?
Într-un test grilă din materia predată (cu 10 întrebări)

Ce documente sunt necesare?
Candidații pentru prelungirirea valabilității certificatelor vor depune o cerere tip de înscriere la examen însoțită de următoarele documente:

- copie carte identitate sau carte de rezidență / certificat de înregistrare / pașaport pentru cetățenii străini

- Certificatul General de Operator Radiotelefonist în original

Unde se poate face cursul?
Cursul este disponibil în toate aerocluburile teritoriale și la sediul Aeroclubului României.

Când se poate începe cursul?
Din motive organizatorice cursurile teoretice încep în urma solicitării acestora de către comandanții de aeroclub teritorial, în funcție de solicitări și disponibilitatea lectorilor și examinatorilor.

Costul cursului?

- 28 EURO

bottom of page