top of page

Obținere licență de paraşutist, categoriile Ro, A, B, C, D

Cerinţele de admitere la curs:

 • Vârsta minimă de 15 ani împliniţi la începerea programului teoretic de instruire;

 • Vârsta minimă de 16 ani împliniţi la începerea programului practic de zbor/ salt

 • Deţinerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu standardele PART-MED

 • Să corespundă cerinţelor antropometrice specificate în tabelul de mai jos:

#                                              Minim                                      Maxim
 

Înălțime (cm)                             155                                          190
 

Greutate (kg)                             45                                           100

În ce constă cursul?

Cursul teoretic constă în parcurgerea în minim 41 de ore a 7 materii:

– Legislaţie aeronautică şi reglementări;

– Cunoaşterea paraşutei;

– Performanţe de zbor/ salt şi planificarea zborului/ saltului;

– Performanţe umane;

– Meteorologie;

– Proceduri operaţionale;

– Principii de zbor/ salt.

Baremul de promovare pentru fiecare disciplină în parte este de 75%.

După absolvirea cursului teoretic, elevii vor susține o testare a aptitudinilor fizice, încadrându-se obligatoriu în baremele următoare:

Viteză – 50 m plat Max. 10 sec.

Rezistenţă semifond 1000 m Max. 4 min.

Săritura în lungime de pe loc Minim 1,4 m.

Flotări la sol 10 buc.

Tracţiuni 3 buc.

Valabilitatea certificatului de teorie este de 2 ani.

Programul de pregătire practică în zbor/ salt în vederea obţinerii licenţei de paraşutist cuprinde minim de 25 salturi, dintre care:

 1. minim 10 salturi executate prin metoda deschiderii automate (SL) în combinaţie cu metoda TANDEM sau numai prin metoda deschiderii automate (SL);

 2. minim 15 salturi cu cădere liberă individual și acumularea a minim 3 minute timp total de cădere liberă.

Pe parcursul desfăşurării instruirii, cursantul trebuie să acumuleze experienţă în operarea paraşutei cel puţin în următoarele domenii:

 1. operaţiuni premergătoare zborului/saltului (controlul paraşutei, echipare, autocontrolul echipării);

 2. tehnici şi proceduri specifice executării pliajelor paraşutei principale;

 3. tehnici şi proceduri specifice metodei de lansare utilizate (părăsirea aeronavei, simulare acţionare comandă de deschidere);

 4. tehnici şi stiluri de cădere liberă (controlul corpului, orientare în spaţiu, semnale utilizate);

 5. tehnici şi proceduri de deschidere a paraşutelor;

 6. pilotarea paraşutei pentru aterizare în zona stabilită;

 7. pilotarea paraşutei în limitele specifice de operare (restricţii, manevre interzise);

 8. lansări şi aterizări în condiţii deosebite;

 9. proceduri de urgenţă.

Numărul de salturi executate de către un elev paraşutist într-o zi de zbor, în cadrul acestui program de instruire practică, este de maxim 6.

Durata cursului de pregătire teoretică, pregătire practică la sol şi pregătire practică în zbor salt se desfăşoară pe parcursul a minim 20 zile respectiv maxim 4 ani.

Tarife

41 ore de teorie (4 EURO/oră)

164 EURO

Nr. minim salturi de la h = 1200 m

14 salturi (16 euro/ salt)

Nr. minim salturi de la h = 1500 m

11 salturi (18 euro/ salt)

Închiriere + pliaj parașuta

25 salturi (8 euro/ salt)

TOTAL 786 EURO

bottom of page