top of page

Obținere / reînnoire calificare de clasă TMG

Cerinţele de admitere la curs:

  • să fie deținătorul unei licențe de pilot PPL(A), CPL(A) sau ATPL(A);

  • pentru solicitanţii cu vârsta sub 18 ani, să prezinte consimţământul părinţilor / tutorelui legal, legalizat în cadrul unui birou notarial autorizat. Consimţământul va include în mod obligatoriu următoarea formulare:

  • să-şi exprime singur, prin completarea corespunzătoare a formularului de Cerere de înscriere (Anexa 1), dorinţa de a urma cursul de pregătire;

  • să prezinte originalul cărții de identitate;

  • să deţină un certificat medical în termen de valabilitate minim clasa a 2-a;

  • să dețină un certificat de operator radiotelefonist în termen de valabilitate;

  • cursantul trebuie să îndeplinească anumite cerinţe antropometrice în funcţie de aeronava pe care va desfăşura cursul de pregătire în zbor.

În ce constă cursul?

 

Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.

1. Cursul teoretic

Pentru obținere constă în parcurgerea în minim 3 ore a materiei „Cunoașterea generală a aeronavei”, durata medie fiind de 1 zi.

Cursul teoretic pentru reînnoire se stabilește în funcție de data expirării calificării de clasă TMG sau SEP(land), de la caz la caz.

2. Modulul practic

Pentru obținere constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 4 ore. După absolvirea cursului şi absolvirii examenului practic cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română se obţine calificarea de clasă TMG în conformitate cu partea FCL.

Modulul practic pentru reînnoire se stabilește în funcție de data expirării calificării de clasă TMG, de la caz la caz.

Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil cotracost pe bază de contract în următoarele locaţii:

  • Braşov

  • Bucureşti

  • Deva

Când se poate începe cursul? Cursurile pot începe oricând la solicitare în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Tarife

IS-28M2/80HP

3 ore de teorie (4 EURO/oră) 12 EURO

minim 4 ore zbor (105 EURO/oră)

420 EURO

TOTAL: 432 EURO

bottom of page